Dostawca serwisu

Auto Idea sp. z o.o.
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 9
15-690 Białystok

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy w Białymstoku
Nr KRS: 0000148966
Numer  identyfikacji podatkowej: 542-25-75-613
Wysokość kapitału zakładowego: 600 000,00 PLN